CJENIK DOTISKA KALENDARA
KOLIČINA DIG. TISAK
PASICE
naljepnice
DIG. TISAK
ZAGLAVLJA
300 g karton
OFFSET
1 boja
OFFSET
2 boje
OFFSET
3 boje
OFFSET
4 boje
do 50 kom PAUŠAL  250,00  300,00
do 100 kom PAUŠAL  350,00  500,00  550,00  650,00  750,00  850,00
100 – 200 kom  3,50  5,00  5,50

 6,50

 7,50  8,50
201 – 300 kom  3,00  4,00

 2,30

 2,70  3,50  5,10
301 – 400 kom  2,20  3,90  2,00  2,30  3,00  3,90
401 – 500 kom  2,00  3,80  1,70  2,00  2,50  3,50
501 – 1000 kom  1,80  3,60  1,40  1,70  2,20  3,00
1001 – 2000 kom  1,50  –  0,85  1,20  1,40  2,00
2001 – 3000 kom  0,85  –  0,85  1,20  1,40  2,00
više od 3000 kom  0,65  –  0,65  0,95  1,20  1,50
LIJEPLJENJE  0,50 kn/kom          

 

Dizajn motiva koji se tiska, naplaćuje se posebno, ovisno o opsegu rada.
Izrada grafičkog filma za offset tisak = 100,00 kn. Cijene su bez PDV-a.

Ako sami radite dizajn:
– priprema mora biti veća 2mm sa svake strane od izrezanog zaglavlja ili pasice
– bez reznih crta
– bez bijele pozadine