Cjenici tiska

Dotisak kalendara

 

CJENIK DOTISKA KALENDARA
KOLIČINA DIG. TISAK
PASICE
naljepnice
DIG. TISAK
ZAGLAVLJA
300 g karton
OFFSET
1 boja
OFFSET
2 boje
OFFSET
3 boje
OFFSET
4 boje
do 50 kom PAUŠAL  250,00  300,00 - - - -
do 100 kom PAUŠAL  350,00  500,00  550,00  650,00  750,00  850,00
100 – 200 kom  3,50  5,00  5,50

 6,50

 7,50  8,50
201 – 300 kom  3,00  4,00

 2,30

 2,70  3,50  5,10
301 – 400 kom  2,20  3,90  2,00  2,30  3,00  3,90
401 – 500 kom  2,00  3,80  1,70  2,00  2,50  3,50
501 – 1000 kom  1,80  3,60  1,40  1,70  2,20  3,00
1001 – 2000 kom  1,50  -  0,85  1,20  1,40  2,00
2001 – 3000 kom  0,85  -  0,85  1,20  1,40  2,00
više od 3000 kom  0,65  -  0,65  0,95  1,20  1,50
LIJEPLJENJE  0,50 kn/kom          

 

Dizajn motiva koji se tiska, naplaćuje se posebno, ovisno o opsegu rada.
Izrada grafičkog filma za offset tisak = 100,00 kn. Cijene su bez PDV-a.

Ako sami radite dizajn:
- priprema mora biti veća 2mm sa svake strane od izrezanog zaglavlja ili pasice
- bez reznih crta
- bez bijele pozadine


Dotisak rokovnika, notesa i planera

 

CJENIK DOTISKA ROKOVNIKA ILI PLANERA
  Dubinski tisak Sitotisak
UV print
  Suhi (blind) Zlato ili srebro    1 boja 2 boje svaka daljnja +    kolor
do 100 kom PAUŠAL 450,00 550,00    450,00 710,00 270,00      550,00
101 - 500 kom 3,50 4,90    4,10 8,10 3,25      5,00
501 - 1000 kom 3,00 4,50    3,25 6,50 2,45       
više od 1000 kom 2,50 4,10           
Izrada klišea do 50 cm2 300,00 300,00           

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea ili filma za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak plastičnih olovki ili upaljača

 

TISAK NA OLOVKE ILI UPALJAČE
  Tampon tisak UV print
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja       KOLIČINA kolor
do 140 kom PAUŠAL 310,00 520,00 730,00 940,00 1150,00     do 100 kom PAUŠAL 350,00
141 - 220 2,10 3,50 4,92 6,37 7,82      101 - 200 3,10
221 - 320 1,65 2,88 4,11 5,27 6,48      201 - 300 2,90
321 - 400 1,43 2,47 3,50 4,52 5,56      301 - 400 2,70
401 - 500 1,35 2,26 3,28 4,23 5,15      401 - 500 2,60
501 - 700 1,17 2,00 3,10 3,98 4,86      501 - 1000 2,50
701 - 950 0,95 1,60 2,37 2,99 3,61      1000 - 2000 2,00
951 - 1300 0,78 1,20 2,10 2,71 3,33      
1301 - 2600 0,67 1,17 1,65 2,11 2,58      
2601 - 5000 0,62 1,03 1,40 1,85 2,26      
5001 - 10000 0,55 0,93 1,28 1,66 2,03      

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea za tampon tisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).

UV print omogućuje kolor otisak po povoljnoj cijeni, međutim treba imati na umu da nisu sve olovke pogodne za UV print. Nije niti svaki vizual pogodan za UV print, glava printera ne može pratiti zaobljenost olovke, pa vizual mora biti manje visine.


Dotisak metalnih olovki i gumiranih proizvoda

 

TISAK NA METALNE OLOVKE I PLASTIČNE (GUMIRANE) OLOVKE I UPALJAČE I PROIZVODE OD GUME
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 100 kom PAUŠAL 430,00 720,00 1015,00 1305,00 1600,00
101 - 200 2,95 4,95 7,00 9,00 11,05
201 - 500 2,60 4,45 6,25 8,05 9,90
501 - 1000 2,30 3,85 5,45 7,05 8,65
preko 1000 1,70 2,90 4,10 5,30 6,50

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak šalica

 

TISAK NA KERAMIKU pečeno na 200°C TAMPON TISAK 4,5 x 4,5 cm
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 131 kom PAUŠAL 560,00 950,00 1340,00 1730,00 2100,00
132 – 263 4,40 8,10 11,10 11,70 13,00
264 – 539 3,90 7,00 10,05 10,90 12,75
540 – 659 3,30 5,95 8,40 9,75 11,90
660 – 849 2,90 5,00 7,30 9,45 11,20
850 – 1249 2,65 4,20 6,50 8,95 9,70
1250 – 1499 2,45 3,90 6,05 8,40 9,00
1500 – 2000 2,25 3,60 5,60 7,75 8,45
preko 2000 1,95 3,25 4,55 5,80 8,05

 

Šalice se mogu prati u perilici, međutim otisak tampon tiskom nije otporan na mehaničko skidanje. Maksimalna veličina otiska je 4,5 x 4,5 cm. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).

 

TISAK NA STAKLO I KERAMIKU pečeno na 600-840°C Oslikavanje (preslikači)
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje
do 107 kom PAUŠAL 1120 / 1430 1320 / 1705 1515 / 1870 1670 / 1950
108 – 251 10,20 / 13,25 12,20 / 15,80 13,95 / 17,30 15,50 / 18,05
252 – 369 8,70 / 11,35 10,45 / 13,50 12,00 / 14,80 13,25 / 15,50
370 – 479 8,50 / 11,05 10,15 / 13,15 11,65 / 14,30 12,90 / 15,05
480 – 659 8,25 / 10,75 9,90 / 12,80 11,35 / 13,95 12,60 / 14,65
660 – 899 8,10 / 10,55 9,70 / 12,55 11,15 / 13,70 12,35 / 14,40
900 – 1041 7,65 / 10,10 9,30 / 12,10 10,70 / 13,15 11,85 / 13,80
1042 – 2000 7,40 / 9,75 9,00 / 11,70 10,35 / 12,70 11,45 / 13,35

 

Prva cijena je za preslikače veličine do 5×5 cm, a druga za preslikače do 8×22 cm. Ukoliko preslikač sadrži zlatnu ili platinastu boju cijena se povećava 30%.
Nakon oslikavanja preslikačima motiv nije moguće niti mehanički skinuti. Cijene su bez PDV-a.


Dotisak bočica

 

TISAK NA BOČICE OD TRITANA, PLASTIKE, PP
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 109 kom PAUŠAL 780,00 1040,00 1300,00 1560,00 1820,00
110 – 220 7,10 9,45 11,80 14,20 16,40
221 – 400 5,70 7,55 10,10 13,40 15,90
401 – 700 5,05 6,65 8,85 11,50 13,80
701 – 950 4,70 6,25 7,80 10,25 12,70

 

 

TISAK NA BOČICE OD STAKLA pečeno na 200°C
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 107 kom PAUŠAL 1290,00 1480,00 1675,00 2080,00 2290,00
108 – 249 11,90 13,50 15,25 18,90 20,80
250 – 449 10,45 11,90 13,40 16,60 18,35
450 – 1099 9,30 11,20 11,90 14,80 16,20
preko 1100 8,95 10,90 11,50 14,45 15,85

 

Boce se mogu prati u perilici, međutim otisak tampon tiskom nije otporan na mehaničko skidanje. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak majica, platnenih vrećica i kapa

 

TISAK NA MAJICE I PLATNENE VREĆICE (svijetle podloge)
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje svaka iduća boja
do 59 kom PAUŠAL 590,00 880,00 1090,00 360,00
60 - 129 11,70 14,80 17,90 4,90
130 - 229 8,30 13,00 16,25 4,55
230 - 329 6,50 11,40 14,60 3,90
330 - 529 5,70 9,75 13,00 3,60
530 - 749 5,55 8,15 10,55 3,40
750 - 1099 5,05 6,90 8,95 2,90
1100 - 3000 3,75 5,55 7,15 2,60

 

Na tamne podloge cijena tiska uvećava se 25% (sve boje koje nisu bijela, žuta, bež...). Za veličinu vizuala veću od A4 cijena tiska se uvećava za 25%, a za veću od A3 za 50%. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu sita za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak kišobrana i torbi

 

TISAK NA KIŠOBRANE I RUKSAKE (svijetle podloge)
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje
do 24 kom PAUŠAL 560,00 840,00 1120,00 1400,00
do 54 kom PAUŠAL 620,00 930,00

1140,00

1440,00
55 - 104 12,20 14,60 19,50 24,40
105 - 150 9,80 13,00 17,35 21,70
151 - 250 8,95 12,20 16,25 20,30
251 - 350 7,80 11,70 15,60 19,50
351 - 500 7,60 11,40 15,20 18,95
501 - 1000 7,45 11,15 14,90 18,60

 

Na tamne podloge cijena otiska uvećava se 25% (sve boje koje nisu bijela, žuta, bež...). Dodatak na sklopive kišobrane: PAKIRANJE 1,50 kn/kom. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu sita za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak papirnatih vrećica

 

CJENIK NA PAPIRNATE VREĆICE
  1 boja 2 boje svaka daljnja +   
do 100 kom PAUŠAL 450,00 710,00 270,00     
101 - 500 kom 4,10 8,10 3,25     
501 - 1000 kom 3,25 6,50 2,45     

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu filma za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).