Cjenici tiska

Dotisak kalendara

CJENIK DOTISKA KALENDARA - kolor
KOLIČINA (kom) do 50
paušal
od 51-100
paušal
101-200 201-300 301-400 401-500 501-1000 1001-2000
ZAGLAVLJA
300 g karton
40,00 65,00 0,65 0,53 0,52 0,50 0,48 0,47
PASICE
naljepnice
33,00 40,00 0,46 0,40 0,30 0,27 0,25 0,20
lijepljenje pasica 0,07/kom              

 

Dizajn motiva koji se tiska, naplaćuje se posebno, ovisno o opsegu rada.
Cijene su bez PDV-a.

Ako sami radite dizajn:
- priprema mora biti veća 2mm sa svake strane od izrezanog zaglavlja ili pasice
- bez reznih crta
- bez bijele pozadine


Dotisak rokovnika, notesa i planera

 

CJENIK DOTISKA ROKOVNIKA ILI PLANERA
  Dubinski tisak Sitotisak
UV print
  Suhi (blind) Zlato ili srebro    1 boja 2 boje svaka daljnja +    kolor
do 100 kom PAUŠAL 60,00 75,00    59,00 93,90 35,20      75,00
101 - 500 kom 0,50 0,65    0,53 1,07 0,43      0,70
501 - 1000 kom 0,40 0,60    0,43 0,86 0,33       
više od 1000 kom 0,33 0,54           
Izrada klišea do 50 cm2 40,00 40,00           

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea ili filma za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak plastičnih olovki ili upaljača

 

TISAK NA OLOVKE ILI UPALJAČE
  Tampon tisak UV print
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja       KOLIČINA kolor
do 140 kom PAUŠAL 42,50 71,80 100,00 130,00 159,00      do 100 kom PAUŠAL 50,00
141 - 220 0,29 0,48 0,68 0,88 1,08      101 - 200 0,45
221 - 320 0,22 0,40 0,57 0,73 0,90      201 - 300 0,40
321 - 400 0,20 0,34 0,48 0,62 0,77      301 - 400 0,38
401 - 500 0,18 0,31 0,46 0,59 0,72      401 - 500 0,36
501 - 700 0,16 0,27 0,43 0,55 0,68      501 - 1000 0,34
701 - 950 0,13 0,22 0,33 0,42 0,49      1000 - 2000 0,29
951 - 1300 0,10 0,17 0,29 0,38 0,46      
1301 - 2600 0,09 0,16 0,22 0,29 0,35      
2601 - 5000 0,09 0,14 0,20 2,26 0,31      
5001 - 10000 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29      

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea za tampon tisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).

UV print omogućuje kolor otisak po povoljnoj cijeni, međutim treba imati na umu da nisu sve olovke pogodne za UV print. Nije niti svaki vizual pogodan za UV print, glava printera ne može pratiti zaobljenost olovke, pa vizual mora biti manje visine.


Dotisak metalnih olovki i gumiranih proizvoda

 

TISAK NA METALNE OLOVKE ILI PLASTIČNE (GUMIRANE) OLOVKE ILI UPALJAČE I PROIZVODE OD GUME
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 100 kom PAUŠAL 55,00 92,00 130,00 167,00 205,00
101 - 200 0,38 0,64 0,88 1,14 1,40
201 - 500 0,33 0,56 0,79 1,03 1,26
501 - 1000 0,29 0,49 0,70 0,90 1,11
preko 1000 0,22 0,38 0,52 0,68 0,83

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak šalica

 

TISAK NA KERAMIKU pečeno na 200°C TAMPON TISAK 4,5 x 4,5 cm
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 131 kom PAUŠAL 78,00 131,50 185,00 238,00 291,70
132 – 263 0,60 1,12 1,53 1,61 1,79
264 – 539 0,54 0,98 1,40 1,51 1,76
540 – 659 0,46 0,83 1,17 1,35 1,64
660 – 849 0,39 0,68 1,01 1,30 1,54
850 – 1249 0,36 0,59 0,89 1,24 1,33
1250 – 1499 0,34 0,54 0,85 1,15 1,25
1500 – 2000 0,31 0,50 0,78 1,07 1,17
preko 2000 0,26 0,46 0,63 0,81 1,12

 

Šalice se mogu prati u perilici, međutim otisak tampon tiskom nije otporan na mehaničko skidanje. Maksimalna veličina otiska je 4,5 x 4,5 cm. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).

 

TISAK NA STAKLO I KERAMIKU pečeno na 600-840°C Oslikavanje (preslikači)
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje
do 107 kom PAUŠAL 137 / 181 167 / 217 191 / 239 213 / 249
108 – 251 1,30 / 1,69 1,55 / 2,02 1,78 / 2,20 1,96 / 2,30
252 – 369 1,16 / 1,50 1,40 / 1,79 1,59 / 1,96 1,76 / 2,05
370 – 479 1,12 / 1,47 1,35 / 1,74 1,53 / 1,90 1,70 / 1,99
480 – 659 1,11 / 1,42 1,31 / 1,69 1,51 / 1,85 1,66 / 1,94
660 – 899 1,08 / 1,40 1,29 / 1,65 1,47 / 1,81 1,64 / 1,91
900 – 1041 1,01 / 1,35 1,24 / 1,60 1,42 / 1,73 1,57 / 1,83
1042 – 2000 0,99 / 1,34 1,20 / 1,55 1,38 / 1,68 1,52 / 1,78

 

Prva cijena je za preslikače veličine do 5×5 cm, a druga za preslikače do 8×22 cm. Ukoliko preslikač sadrži zlatnu ili platinastu boju cijena se povećava 30%.
Nakon oslikavanja preslikačima motiv nije moguće niti mehanički skinuti. Cijene su bez PDV-a.


Dotisak bočica

 

TISAK NA BOČICE OD TRITANA, PLASTIKE, PP
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 109 kom PAUŠAL 83,00 110,00 138,00 165,00 193,00
110 – 220 0,75 1,00 1,25 1,51 1,74
221 – 400 0,60 0,81 1,07 1,42 1,69
401 – 700 0,53 0,70 0,94 1,22 1,47
701 – 950 0,49 0,66 0,83 1,09 1,35

 

 

TISAK NA BOČICE OD STAKLA pečeno na 200°C
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje 5 boja
do 107 kom PAUŠAL 137,00 157,00 178,00 220,00 243,00
108 – 249 1,26 1,43 1,61 2,00 2,21
250 – 449 1,11 1,26 1,42 1,77 1,95
450 – 1099 0,99 1,20 1,26 1,57 1,72
preko 1100 0,95 1,16 1,22 1,53 1,68

 

Ako su bočice pakirane u zasebne kutije, otvaranje kutija i ponovno pakiranje se računa 0,20 € / kom

Boce se mogu prati u perilici, međutim otisak tampon tiskom nije otporan na mehaničko skidanje. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak majica, platnenih vrećica i kapa

 

TISAK NA MAJICE I PLATNENE VREĆICE (svijetle podloge)
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje svaka iduća boja
do 59 kom PAUŠAL 62,00 93,00 115,00 38,00
60 - 129 1,25 1,57 1,90 0,52
130 - 229 0,88 1,38 1,73 0,48
230 - 329 0,69 1,21 1,55 0,42
330 - 529 0,61 1,04 1,38 0,38
530 - 749 0,59 0,86 1,12 0,36
750 - 1099 0,53 0,73 0,95 0,31
1100 - 3000 0,40 0,59 0,75 0,27

 

Na tamne podloge cijena tiska uvećava se 25% (sve boje koje nisu bijela, žuta, bež...). Za veličinu vizuala veću od A4 cijena tiska se uvećava za 25%, a za veću od A3 za 50%. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu sita za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak kišobrana i torbi

 

TISAK NA KIŠOBRANE I RUKSAKE (svijetle podloge)
KOLIČINA 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje
do 24 kom PAUŠAL 59,00 89,00 119,00 149,00
do 54 kom PAUŠAL 65,50 99,00

121,00

165,00
55 - 104 1,30 1,55 2,07 2,59
105 - 150 1,04 1,38 1,85 2,30
151 - 250 0,95 1,30 1,73 2,16
251 - 350 0,83 1,25 1,65 2,07
351 - 500 0,81 1,21 1,61 2,02
501 - 1000 0,79 1,18 1,57 1,98

 

Dodatak na male sklopive kišobrane i kišobrane s futrolom: 0,30 € / kom

Na tamne podloge cijena otiska uvećava se 25% (sve boje koje nisu bijela, žuta, bež...). Dodatak na sklopive kišobrane: PAKIRANJE 1,50 kn/kom. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu sita za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).


Dotisak papirnatih vrećica

 

CJENIK NA PAPIRNATE VREĆICE
  1 boja 2 boje svaka daljnja +   
do 100 kom PAUŠAL 59,00 93,90 35,20     
101 - 500 kom 0,53 1,07 0,43     
501 i više 0,43 0,86 0,33     

 

Cijene su bez PDV-a.
Za izradu filma za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).