Igraće karte

Stavite svoj zaštitni znak na poleđinu reklamne karte i budite uvijek među pobjednicima!

Cjenik reklamnih karata: Belot i Briškula (cijena je za 1 špil)
100 špilova 24,10   3000 špilova 9,50
200 špilova 20,10   4000 špilova 9,10
300 špilova 17,10   5000 špilova 8,70
400 špilova 15,60   8000 špilova 7,90
500 špilova 14,60   10000 špilova 7,50
1000 špilova 12,60   20000 špilova 6,60
2000 špilova 10,30      
Za igraće karte Poker, Bridge ili Canasta cijena se uvećava za 20%.

 


 

Cijena za jedan špil ja na bazi jedne boje, za drugu boju cijena se uvećava za 1,20 kn do 500 špilova, a iznad 500 špilova dodatna boja iznosi 0,60 kn. Zlato kao dodatna boja do 500 špilova iznosi 2,00 kn, a preko 500 špilova 0,90 kn. Do 500 špilova tiskaju se samo dvije boje. Cijene su bez PDV-a.

 


 

Tolerancija isporuke:  
do 500 špilova 15%
od 501 do 2000 10%
od 2001 do 10000 5%
preko 10000 špilova 3%

 

Pošaljite narudžbu ili zatražite dodatne informacije na e-mail adresu: info@kalendari.com.hr.

Igraće karte Belot

Karte za Belot 63×99 mm

Igraće karte Poker

Karte za Poker, Bridge, Canastu 62×88 mm

Igraće karte Triestine

Karte za Triestine 52×98 mm